میسینو

گربه میسینو شکارچی زمستان های سرد کوه میسینو است

خاک سطلی

این نژاد یکی از کمیاب ترین وگرانقیمت ترین نوع گربه ااست بخاطر طرح روی پوست و استایل این نژاد را یکی از خاص ترین نوع گربه های موجود میتوان دانست